Nginx làm sao chặn dữ liệu Referral Spam

.

  • 03/02/2016
  • Khánh Nguyễn
  • 946 lượt xem


Phát hiện ra vài website khách hàng tăng vọt lượng truy cập đột biến, thế là mình nghĩ ngay đến việc các nguồn giới thiệu xấu bẩn (Referal Spam). Hiện trạng này rất nhiều người gặp phải, chúng ta cần chặn ngay bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến website của chúng ta.

Những website khách hàng bị tấn công này chạy trên server khác, được cài và sử dụng Nginx chứ không phải Apache. Với nginx, chúng ta cần sử dụng câu lệnh khác những câu lệnh trong htaccess để chặn những lưu lượng xấu này khỏi website của chúng ta.

Với Nginx thì cấu trúc câu lệnh để chặn như sau

location / {
valid_referers none blocked *.toipham.com toipham2.com *.toipham3.com toipham4.net;

if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
}

Nếu các bạn muốn chặn tên miền nào đang có hành vi spam lưu lượng Referal thì thay các cụm từ toipham thành tên miền mà bạn muốn chặn nhé. Nếu làm được hay làm không được hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Bình luận